Klauzula informacyjna – kontakt i marketing

Klauzula informacyjna – kontakt i marketing – na stronie www.akademiarehasport.pl

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Rehasport Clinic Sp. z o. o., ul. Górecka 30, 60-201  Poznań

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Rehasport Clinic Sp. z o.o., ul. Górecka 30, 60-201 Poznań (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Rehasport Clinic Sp. z o.o., ul. Górecka 30, 60-201 Poznań,
 • przez email: iod@rehasport.pl,
 • telefonicznie: + 48 /616 281 181
 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych listownie na adres podany w pkt 1 z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych lub listownie na adres: iod@rehasport.pl
Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni p. Joanna Wiese

 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

W przypadku uzupełnienia przez Ciebie formularza kontaktowego lub przesłania do nas zapytania w innej formie na stronie www.akademiarehasport.pl, Twoje dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub realizacji zamówionego kontaktu.
W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO czyli prawnie uzasadniony interes polegający na odpowiedzi na uzupełniony formularz lub zadane pytanie.
Jeśli udzieliłeś stosownych zgód dotyczących kierowania do Ciebie działań marketingowych i sprzedażowych określonymi kanałami komunikacji, to Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać, aby prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług.
Realizując powyższy cel podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. F RODO czyli prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań marketingowych i sprzedażowych w związku z wyrażonymi przez Ciebie zgodami dotyczącymi otrzymywania treści marketingowych określonymi kanałami komunikacji.

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W odniesieniu do prowadzenia przez nas działań marketingowych, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu wycofania zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych i sprzedażowych określonym kanałem komunikacji, bądź do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Dane osobowe przetwarzane w związku z obsługą Twojego zapytania, przechowywać będziemy przez czas niezbędny do wyjaśnienia Twojej sprawy i udzielenia Ci wyczerpującej odpowiedzi, bądź przez czas niezbędny do obrony i ochrony roszczeń.

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzającym dane w Naszym imieniu, są to podmioty którym zlecamy realizację różnego rodzaju usług, np. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, agencjom badawczym,
 • podmiotom, które świadczą nam usługi z zakresu obsługi prawnej (w przypadku, w którym okaże się to konieczne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami),
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa.

Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 1. Źródło otrzymania danych

Dane otrzymane od Ciebie za pośrednictwem strony internetowej https://akademiarehasport.pl/.

Zgody dobrowolnie otrzymane od Ciebie w celu realizacji marketingu produktów i usług własnych spółki Rehasport Clinic Sp. z o.o.

 1. Informacje dotyczące profilowania

Na podstawie Twoich danych osobowych możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie.

Profilowania dokonujemy, aby odpowiednio dobrać materiały komunikacyjne i promujące prowadzoną przez nas działalność – w tym celu wykorzystujemy takie dane jak: numer klienta, imię, nazwisko, wiek, płeć, język, data urodzenia, miejscowość, odwiedzane placówki, rodzaj wykupionego produktu, źródło pozyskania danych.

Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące zachowania na stronach www, oraz preferencje wyrażone w serwisach Rehasport.

 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia teleinformatycznego Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych poza EOG odbywać się będzie w oparciu  o stosowną umowę pomiędzy Rehasport Clinic Sp. z o.o.
a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. W związku z powyższym możesz zażądać informacji
o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wycofania zgody,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo wycofania zgody

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez kontakt z Działem Marketingu pod numerem telefonu + 48 / 616 281 181 lub wysyłając wiadomość na adres email: zgody.marketing@rehasport.pl

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

TRZYMAJ RĘKĘ NA PULSIE
Zostaw nam swój adres mailowy. Będziemy Cię informować o tym co się dzieje w świecie rehabilitacji. Nie zapomnimy o Tobie gdy będziemy organizować ciekawe szkolenia. Zero spamu, a w każdej chwili możesz się wypisać.