Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY WWW.AKADEMIAREHASPORT.PL

Poufność danych i ochrona prywatności stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym
w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w Rehasport Clinic Sp. z o.o. ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku uzupełnienia przez Ciebie formularza informacyjnego dotyczącego wzięcia udziału
w kursie stacjonarnym Twoje dane będą przetwarzane w celu umożliwienia Ci wzięcia udziału
w szkoleniach z zakresu medycyny ruchu w formie stacjonarnym oraz przesłania podsumowania dotyczącego kursów i treści w nim poruszanych.

W przypadku uzupełnienia przez Ciebie formularza kontaktowego lub przesłania do nas zapytania
w innej formie na stronie www.akademiarehasport.pl, Twoje dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub realizacji zamówionego kontaktu.

Aby zrealizować powyższy cel będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w związku z art. 6 ust. 1 lit. F RODO polegającym na obsłudze Twojego udziału w szkoleniu i wystawieniu certyfikatu o odbyciu szkolenia i/lub odpowiedzi na uzupełniony formularz lub zadane pytanie.

Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w związku z art. 6 ust. 1 lit. C RODO dotyczące w szczególności prowadzenia rozliczeń finansowych, podatkowych i archiwizacji tych danych w szczególności w związku z ustawą o rachunkowości.

Jeśli udzieliłeś stosownych zgód dotyczących kierowania do Ciebie działań marketingowych i sprzedażowych określonymi kanałami komunikacji (w tym wysyłki newsletteru), to Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać, aby prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług.

Realizując powyższy cel podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. F RODO czyli prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań marketingowych i sprzedażowych w związku z wyrażonymi przez Ciebie zgodami dotyczącymi otrzymywania treści marketingowych określonymi kanałami komunikacji.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Rehasport Clinic Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
ul. Górecka 30, 60-201 Poznań.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Joanna Wiese, Rehasport Clinic Sp. z o.o. , ul. Górecka 30, 60-201 Poznań,
 • przez e-mail: iod@rehasport.pl

DANE OSOBOWE

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do wycofania Twojej zgody,
 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Państwa aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się
z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Serwery, na których przechowywane są dane osobowe są własnością Rehasport Clinic Sp. z o.o. i są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

WYKORZYSTANIE CIASTECZEK (COOKIES)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji.

W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Rehasport Clinic Sp. z o.o. stosuje adekwatne środki organizacyjne i techniczne mające zabezpieczyć przetwarzane dane. Rehasport Clinic Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań by stosowane środki w jak najlepszy sposób zabezpieczały dane osobowe i prywatność osób, których dane dotyczą. Dobór stosowanych środków wynika z przeprowadzonej przez Rehasport Clinic Sp. z o.o. analizy ryzyka
i oceny skutków przetwarzania.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM:

Rehasport Clinic Sp. z o.o. będzie przekazywać Twoje dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzającym dane w Naszym imieniu, są to podmioty którym zlecamy realizację różnego rodzaju usług, np. IT i marketing,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa.

Rehasport Clinic Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

ZAPIS DO NEWSLETTERA

O ile wyraziłaś/wyraziłeś na to zgodę, podany przez Ciebie adres email będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Rehasport Clinic Sp z o.o. Zgodę możesz wycofać poprzez kontakt z Działem Marketingu pod numerem telefonu + 48 / 616 281 181 lub wysyłając wiadomość na adres email: zgody.marketing@rehasport.pl

TRZYMAJ RĘKĘ NA PULSIE
Zostaw nam swój adres mailowy. Będziemy Cię informować o tym co się dzieje w świecie rehabilitacji. Nie zapomnimy o Tobie gdy będziemy organizować ciekawe szkolenia. Zero spamu, a w każdej chwili możesz się wypisać.