Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA dla użytkowników zapisujących się na szkolenia oferowane
przez Rehasport Clinic Sp. z o.o. na stronie www.akademiarehasport.pl

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Rehasport Clinic Sp. z o o., ul. Górecka 30,
60-201 Poznań (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Rehasport Clinic Sp. z o.o., ul. Górecka 30, 60-201 Poznań,
 • przez email: iod@rehasport.pl,
 • telefonicznie: + 48 /616 281 181.

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Górecka 30, 60-201 Poznań,
 • przez email: iod@rehasport.pl.

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

W przypadku uzupełnienia przez Ciebie formularza informacyjnego dotyczącego wzięcia udziału w kursie stacjonarnym Twoje dane będą przetwarzane w celu umożliwienia Ci wzięcia udziału
w szkoleniach z zakresu medycyny ruchu w formie stacjonarnym oraz przesłania podsumowania dotyczącego kursów i treści w nim poruszanych.

Aby zrealizować powyższy cel będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w związku z art. 6 ust. 1 lit. F RODO polegającym na obsłudze Twojego udziału w szkoleniu, odpowiedzi na zadane pytanie i wystawieniu certyfikatu o odbyciu szkolenia.

Jeśli udzieliłeś stosownych zgód dotyczących kierowania do Ciebie działań marketingowych i sprzedażowych określonymi kanałami komunikacji, to Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać, aby prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług.

Realizując powyższy cel podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. F RODO czyli prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań marketingowych i sprzedażowych w związku z wyrażonymi przez Ciebie zgodami dotyczącymi otrzymywania treści marketingowych określonymi kanałami komunikacji.

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane, które przetwarzamy na podstawie przepisów prawa, będziemy przechowywać przez czas określony przez przepisy prawa, prawnie uzasadniony interes administratora oraz do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W odniesieniu do prowadzenia przez nas działań marketingowych (w tym wysyłki newsletteru lub odpowiedzi na zadane pytanie), będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu wycofania zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych i sprzedażowych określonym kanałem komunikacji, bądź do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Dane osobowe przetwarzane w związku z obsługą Twojego zapytania, przechowywać będziemy przez czas niezbędny do wyjaśnienia Twojej sprawy i udzielenia Ci wyczerpującej odpowiedzi, bądź przez czas niezbędny do obrony i ochrony roszczeń.

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych np. w zakresie wsparcia IT,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa.

Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

6. Źródło otrzymania danych

Dane otrzymane od Ciebie za pośrednictwem strony internetowej https://akademiarehasport.pl/.
Zgody dobrowolnie otrzymane od Ciebie w celu realizacji marketingu produktów i usług własnych spółki Rehasport Clinic Sp. z o.o.

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług korzystamy z innych dostawców, w zakresie wsparcia IT. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę z takim podmiotem , zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.

8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wycofania zgody,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo wycofania zgody

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody. Nie podanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w oferowanych szkoleniach stacjonarnych dostępnych na stronie https://akademiarehasport.pl/.

W związku z tym masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez kontakt z Działem Marketingu pod numerem telefonu + 48/ 616 281 181 lub wysyłając wiadomość na adres email: zgody.marketing@rehasport.pl

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

TRZYMAJ RĘKĘ NA PULSIE
Zostaw nam swój adres mailowy. Będziemy Cię informować o tym co się dzieje w świecie rehabilitacji. Nie zapomnimy o Tobie gdy będziemy organizować ciekawe szkolenia. Zero spamu, a w każdej chwili możesz się wypisać.